nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бабусечка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — бабУсечка.

бабу́сечка

бабу́сечка, -чки, -чці; -сечки, -чок

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

синювато́ або синюва́то