nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бабунця

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — бабУнця.

бабу́нця

бабу́нця, -нці, -нцею, -нцю! -нці, -нців

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бари́тон або барито́н