nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бабунин

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — бабУнин.

бабу́нин

бабу́нин, -на, -не; -нині, -них

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ки́ргизький або кирги́зький