nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бабизна

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — бабИзна.

баби́зна

баби́зна, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

схе́матизм або схемати́зм