nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аґропункт

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — аґропУнкт.

аґропу́нкт

аґропу́нкт, -ту; -пу́нкти, -тів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

зевропе́їтися або зевро́пеїтися