nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аґрономія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — аґронОмія.

аґроно́мія

аґроно́мія, -мії, -мією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

синкрети́зм або синкре́тизм