nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аґрикультура

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — аґрикультУра.

аґрикульту́ра

аґрикульту́ра, -ри, -рі

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

одина́дцятка або о́динадцятка