nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аґлютинація

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — аґлютинАція.

аґлютина́ція

аґлютина́ція, -ції, -цією (лат. agglutinatio)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

пі́дґрунтя або підґру́нтя