nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові ачей

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ачЕй.

аче́й

аче́й, аче́нь, присл.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

заварю́вати або зава́рювати