nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові ахроматизм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — ахроматИзм.

ахромати́зм

ахромати́зм, -му, -мові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

приу́чений або приучени́й