nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові афронт

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — афрОнт.

афро́нт

афро́нт, -ту, -тові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

дячи́шин або дя́чишин