nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аферистський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — аферИстський.

афери́стський

афери́стський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

розгля́д або ро́згляд