nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові афект

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — афЕкт.

афе́кт

афе́кт, -ту, в -ті; афе́кти, -тів

Речення зі словом «афект»:

Досить простої сміхової експресії на обличчі, щоб ми уже зчитували й розпізнавали радісний афект і сміховий характер стимулів, що спричиняють відповідний інстинктивний руховий акт.

Утім, Спенсер, пояснюючи процес розрядки, не говорить про афект задоволення, пов’язаний зі сміхом, а також про специфіку шляху витікання енергії, яким є сміх.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

наркоти́чний або нарко́тичний