nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові атрофуватися

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — атрофувАтися.

атрофува́тися

атрофува́тися, -фуюся, -фуєшся

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

тридцяти́п’ятилітній або тридцятип’ятилі́тній