nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові атраментовий

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — атрамЕнтовий.

атраме́нтовий

атраме́нтовий, -ва, -ве

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

учи́тися або у́читися