nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові атрамент

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — атрАмент.

атра́мент

атра́мент, -ту, -тові, в -ті

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

по́відь або пові́дь