nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові атом

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — Атом.

а́том

а́том, -ма; а́томи, -мів

Речення зі словом «атом»:

На швидкості, близькій до швидкості світла, кожен атом, який врізається в корпус, має властивості космічного променя.

Є природний розмір, природна складність, певна оптимальна якість для всього, зірка то чи атом, і це точно справедливо для живих істот і живих спільнот.

Здавалося, він розглядає кожен атом повітря на шляху сонячного проміння, яке линуло крізь високе вікно.

Не було жодного джерела світла, але здавалося, що сяяв сам простір, немовби кожен його атом мав таку здатність.

Древні закляття, що охороняли кожен атом будівлі, вже півмільйона років працювали безвідмовно.

Розщепити атом значно простіше, ніж позбутись упередження.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

надбалти́цький або на́дбалтицький