nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові атестувати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — атестувАти.

атестува́ти

атестува́ти, -ту́ю, -ту́єш

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

пе́ремелювати або переме́лювати