nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові астрономія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — астронОмія.

астроно́мія

астроно́мія, -мії, -мією

Речення зі словом «астрономія»:

Астрономія сприяла проривові радше непрямо, ніж якимсь прямим впливом.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

вда́ний або вдани́й