nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аспірантський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — аспірАнтський.

аспіра́нтський

аспіра́нтський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

зара́дити або за́радити