nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові асоційований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — асоційОваний.

асоційо́ваний

асоційо́ваний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

і́нструктивний або інструкти́вний