nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові асиґнований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — асиґнОваний.

асиґно́ваний

асиґно́ваний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Ше́ллінґ або Шеллі́нґ