nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові асиґнаційний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — асиґнацІйний.

асиґнаці́йний

асиґнаці́йний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

си́мволізм або символі́зм