nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові асимілювати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — асимілювАти.

асимілюва́ти

асимілюва́ти, -люю, -лю́єш

Речення зі словом «асимілювати»:

Він каже, що проблемою для нас, британців, є брак уміння асимілювати завойовані території так, як римляни.

Цей історичний акт виявив крах планів великодержавників як зі Сходу, так із Заходу денаціоналізувати український народ і асимілювати його з державними націями.

Замість створення в межах Речі Посполитої єдиної Церкви, яка змогла би асимілювати східні традиції.

Тому, з погляду Москви, поляки були найменш певною національністю в радянській Білорусі, тож після Другої світової війни їх треба було асимілювати.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

байдужечки́ або байду́жечки