nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові асенізація

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — асенізАція.

асеніза́ція

асеніза́ція, -ції, -цією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

секре́тний або секретни́й