nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові асенізаторський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — асенізАторський.

асеніза́торський

асеніза́торський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

залізни́чник або за́лізничник