nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові асенізатор

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — асенізАтор.

асеніза́тор

асеніза́тор, -ра; -тори, -рів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бе́зчесний або безче́сний