nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові арґументувати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — арґументувАти.

арґументува́ти

арґументува́ти, -тую, -туєш

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

де́ржкий або держки́й