nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові арґументований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — арґументОваний.

арґументо́ваний

арґументо́ваний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

монопольни́й або монопо́льний