nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові арґументація

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — арґументАція.

арґумента́ція

арґумента́ція, -ції, -цією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

архаї́чний або архаїчни́й