nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові арґумент

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — арґумЕнт.

арґуме́нт

арґуме́нт, -ту; -ме́нти, -тів (лат. argumentum)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

за́певнений або запе́внений