nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові арґентінський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — арґентІнський.

арґенті́нський

арґенті́нський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

поро́зсихатися або порозсиха́тися