nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові архітектурно-будівельний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склади з літерами У, Е — архітектУрно-будівЕльний.

архітекту́рно-будіве́льний

архітекту́рно-будіве́льний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

переси́джений або пере́сиджений