nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові архітектонічний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — архітектонІчний.

архітектоні́чний

архітектоні́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ми́нулий або мину́лий