nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові архиєпископ

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — архиєпИскоп.

архиєпи́скоп

архиєпи́скоп, -на; -копи, -пів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

поше́пки або по́шепки