nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові археографія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — археогрАфія.

археогра́фія

археогра́фія, -фії, -фією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

перебо́рщений або пере́борщений