nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові артритик

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — артрИтик.

артри́тик

артри́тик, -ка, -ку

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

гривенни́й або гри́венний