nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові артистчин

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — артИстчин.

арти́стчин

арти́стчин, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

хоробли́вість або хоро́бливість