nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові артикуляція

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Я — артикулЯція.

артикуля́ція

артикуля́ція, -ції, -цією; -ля́ції, -цій

Речення зі словом «артикуляція»:

Бліде обличчя, жвава артикуляція і сильний голос, натренований частими виступами перед публікою.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

антро́пофаги або антропофа́ги