nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові артикуляційний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — артикуляцІйний.

артикуляці́йний

артикуляці́йний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

лі́плення або ліпле́ння