nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові артикул

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — артИкул.

арти́кул

арти́кул, -лу, -лові, в -лі; -кули, -лів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

характеристи́чний або ха́рактеристичний