nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові артеріосклерозний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — артеріосклерОзний.

артеріосклеро́зний

артеріосклеро́зний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

зса́джений або зсаджени́й