nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові ароматичний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — ароматИчний.

аромати́чний

аромати́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Те́ккерей або Теккере́й