nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові арнаутка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — арнаУтка.

арнау́тка

арнау́тка, -ки, -тці

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

практи́ка або пра́ктика