nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аритмометр

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — аритмОметр.

аритмо́метр

аритмо́метр, -тра; -метри, -трів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ко́нтроверсія або контрове́рсія