nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аритметичний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — аритметИчний.

аритмети́чний

аритмети́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

сно́виґа або снови́ґа