nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аритметика

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — аритмЕтика.

аритме́тика

аритме́тика, -ки, -ці

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

подоро́жчати або подорожча́ти