nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аристократизм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — аристократИзм.

аристократи́зм

аристократи́зм, -му, -мові

Речення зі словом «аристократизм»:

Йому був притаманний аристократизм справжнього американця.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ре́зонно або резо́нно