nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові ареометр

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ареОметр.

арео́метр

арео́метр, -тра; -три, -трів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

покла́дений або по́кладений