nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аранжований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — аранжОваний.

аранжо́ваний

аранжо́ваний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

літо́графувати або літографува́ти